ICC rules for the use of domestic and international of trade terms

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع ICC rules for the use of domestic and international of trade terms

کتاب PDF اینکوترمز 2010

معرفی و دانلود کتاب PDF اینکوترمز 2010 کتاب اینکوترمز 2010 توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی گردآوری شده و به شرح قواعد این اتاق برای استفاده از اصطلاحات تجاری داخلی و بین‌المللی از جمله بیمه باربری، صادرات و بازرگانی می‌پردازد. این کتاب به صورت دو زبانه‌ی فارسی و انگلیسی منتشر شده است. قواعد اینکوترمز مجموعه‌ای از اصطلاحات سه حرفی را شرح می‌دهد که رویه بازرگانی میان دو کسب و کار در قراردادهای فروش کالا را منعکس می‌کند. قواعد اینکوترمز... ادامه

۱