In Dubious Battle

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع In Dubious Battle

کتاب در نبردی مشکوک

معرفی و دانلود کتاب در نبردی مشکوک کتاب در نبردی مشکوک، اثری معروف از نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات جان اشتاین بک است که در قالب داستانی خواندنی از سیاست‌های نظام سرمایه‌داری آمریکا و استثمار قشر ضعیف جامعه توسط سرمایه داران و باغداران می‌گوید و اینکه چطور هیچ حزبی اجازه مخالفت با این نظام را نداشته. این اثر برنده جایزه کتاب کالیفرنیا برای ادبیات عمومی شده است. درباره کتاب در نبردی مشکوک: جان اشتاین بک (John Ernst Steinbeck) در... ادامه

۱