Jevin D West

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: How The West Really Lost God

کتاب اخبار و سایر چرندیات

معرفی و دانلود کتاب اخبار و سایر چرندیات راه را بر چرندیات ببندید! کارل تی برگستروم و جوین وست در کتاب اخبار و سایر چرندیات ابزارهایی علمی در اختیار ما قرار می‌دهند تا با کمک آن‌ها اطلاعات نادرست را حذف کنیم و در جهانی که اخبار جعلی و داده‌های دروغین اشباعش کرده‌اند به‌شکلی سنجیده تصمیم بگیریم. کتاب حاضر از کتاب‌های منتخب آمازون در بخش غیرداستانی است. درباره‌ی کتاب اخبار و سایر چرندیات: اطلاعات نادرست، اخبار دروغین، داده‌های جعلی. هر... ادامه

۱