Joel Greenblatt

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Joel Greenblatt

کتاب صوتی با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید!

معرفی و دانلود کتاب صوتی با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید! کتاب صوتی با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید! نوشته‌ی جو گرین بلات، دربردارنده‌ی شیوه‌هایی است که حتی پیشکسوتان حوزه‌ی سرمایه و بازار نیز از آن‌ها غافل بوده‌اند و یا آن‌ها را جدی نگرفته‌اند. نکات این کتاب، موجب موفقیت شما در بورس خواهد شد. شاید غیرممکن باشد که بتوانید بازار سهام را قبضه کنید آن هم در سه ساعت آموزش؛ اما کتاب صوتی با این کتاب بازار را قبضه ‌کنید! (The little book that still beats the... ادامه

1