Laurent Gaude

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Laurent Gaude

دانلود کتاب تندباد

دانلود کتاب تندباد
لوران گوده در کتاب تندباد ، شما را با شخصیتی مواجه می‌کند که به خاطر فساد، تلخی و رنجی که در پیرامونش وجود دارد از زندگی به تنگ آمده و مدام مشغول روایت از جهان خشنی است که او را دربرگرفته و به قول خودش «دوست دارد سیاه و آزاد بمیرد». تندباد (Ouragan roman) رمانی پر از روایت‌های کوچک از محله‌های...

دانلود کتاب فریادها

دانلود کتاب فریادها
کتاب فریادها اثر لوران گوده ، داستان سربازانی است که تمام جسم و جان خود را برای دفاع از وطن فدا کرده‌اند و همراه با دلهره و مسخ شدگی در فضای غیر انسانی و بی‌رحم جنگ با خود و فلسفه‌ی جنگیدنشان درگیر شده‌اند. همه‌ی سربازان داستان فریادها (Cris) به نوعی در هراس مرگ روزگار می‌گذرانند و اتفاقات گوناگون...

دانلود کتاب خورشید خانواده‌ی اسکورتا

دانلود کتاب خورشید خانواده‌ی اسکورتا
لوران گوده با کتاب خورشید خانواده‌ی اسکورتا ، جایزه گنکور فرانسه را در سال 2004 از آن خود کرد. او در این رمان سرگذشت چند نسل از دودمانی را بازگو می‌کند که بس مصیبت‌ها دیده و رنج‌ها کشیده‌اند و در عین شرارت و تندخویی، شرافتمند، زحمتکش و یار و یاور هم بوده‌اند. نویسنده می‌توانست تاریخچه زندگی این...
1