Legend of the worst boy in the world

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The Boy Who Grew Dragons، The Boy Who Biked the World On the Road to Africa، The boy who wasnt there، Boy Bot، The Boy Who Lived with Dragons، The Boy Who Dreamed of Dragons، Legend of، The Legend of Rock Paper Scissors، Eva and Sadie and the worst haircut ever، Fancy Nancy the Worst Secret Keeper Ever

کتاب داستان بدترین پسر دنیا

معرفی و دانلود کتاب داستان بدترین پسر دنیا به‌نظر شما زندگی در یک خانواده‌ی هفت‌نفره ممکن است چه شکلی باشد؟! اوئن کالفر در کتاب داستان بدترین پسر دنیا ماجرای زندگی ویل وودمن و خانواه‌ی پرسروصدایش را برای ما تعریف خواهد کرد. اما تصور نکنید که ویل دوست دارد بدترین پسر دنیا باشد. او فقط دو گوش شنوا برای شنیده‌ شدن نیاز دارد، و البته چنین چیزی در خانواده‌ی عجیب‌و‌غریب آن‌ها امری محال به‌نظر می‌آید! در چنین شرایطی‌ست که پدربزرگ ویل مثل یک... ادامه

1