Linda Nochlin

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Linda Nochlin

کتاب بدن تکه تکه شده

معرفی و دانلود کتاب بدن تکه تکه شده لیندا ناکلین در کتاب بدن تکه تکه شده، با بررسی فرم و درونمایه‌ی آثار هنری که در آستانه‌ی عصر مدرن خلق شده‌اند، خصلت قطعه‌وار و متکثر مدرنیته را بازنمایی و واکاوی نموده است. متن این اثر بخشی از سخنرانی‌ها و نظریاتی می‌باشد که او در همایش‌های مختلف ارائه کرده است. درباره کتاب بدن تکه تکه شده: در پایان قرن هجدهم اضطراب و بحران نویسندگان و هنرمندان اروپایی درباره رابطه‌شان با گذشته قهرمانانه و شگفتی... ادامه

۱