Peter Zamborsky

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Peter Schiff، Peter Schwartz

کتاب تجارت بین‌المللی و استراتژی جهانی

معرفی و دانلود کتاب تجارت بین‌المللی و استراتژی جهانی کتاب تجارت بین‌المللی و استراتژی جهانی نوشتۀ پیتر زامبورسکی، یکی از جدیدترین و پرفروش‌ترین آثار در زمینۀ تجارت، بازرگانی بین‌المللی و MBA است. با پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن، رشد امکانات ارتباطی، بین‌المللی و جوامع مختلف، روابط تجاری و بازرگانی، از درون مرزهای کشورها فراتر رفته و در سطح جهانی دنبال می‌شود. در همین راستا، قوانین و قواعدی که در داد و ستد داخلی مرسوم بوده، تغییر کرده و به صورت یک... ادامه

1