Radical Remission Surviving Cancer Against All Odds

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: radical awakening in ordinary life

کتاب شفای درون

معرفی و دانلود کتاب شفای درون کلی آ. ترنر در کتاب شفای درون، از یافتن امید در اوج ناامیدی سخن می‌گوید، او با بررسی نمونه‌های متعدد از انسان‌هایی که از سرطان‌های مهلک نجات یافته‌اند، به 9 مورد مشترک در مورد آن‌ها رسیده و در این کتاب پرفروش آن‌ها را برای شما شرح می‌دهد. دربارۀ کتاب شفای درون کلی آ. ترنر (Kelly A. turner) در کتاب شفای درون از مفهوم «درمان ریشه‌ای» صحبت می‌کند. ترنر برای مدتی مشاور بخش سرطانی یک بیمارستان بوده... ادامه

۱