Roland Barthes

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Roland Barthes

کتاب ساخت‌گرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی

معرفی و دانلود کتاب ساخت‌گرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی ساخت‌گرایی و پساساخت‌گرایی دو جریان مهم فکری بودند که در طول سده‌ی بیستم، پژوهش‌ها در علوم انسانی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دادند. در کتاب ساخت‌گرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی مخاطب گزیده‌ای از مقالات مهم و جریان‌سازی خواهید بود که توسط متفکران ساختارگرا و پساساختارگرا (از جمله سوسور، یاکوبسن، بارت و دریدا ) به نگارش درآمده‌اند. درباره کتاب ساخت‌گرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی کتاب... ادامه

کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها و کشتی با فرشته

معرفی و دانلود کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها و کشتی با فرشته کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها و کشتی با فرشته دربرگیرنده‌ی دو مقاله از رولان بارت، نشانه‌شناس و فیلسوف معروف فرانسوی و آراء او در باب روایت، زبان و گفتمان است. او مقاله‌ی اول را به تعریف روایت، کارکردهای آن و کنش‌های موجود در روایت اختصاص می‌دهد و مقاله‌ی دوم را محلی برای تحلیل متنی، از بخش سفر پیدایشِ کتاب مقدس قرار می‌دهد. درباره‌ی کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها و کشتی با فرشته... ادامه

1