Salvation of a Saint

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Antoine de Saint Exupery، Antoine de Saint Exupery The Little Prince، The Saint of Incipient Insanities، The Saint Fiacre Affair، Antoine de Saint Exupéry

کتاب رستگاری یک قدیسه

معرفی و دانلود کتاب رستگاری یک قدیسه داستانی مهیج و دلهره‌آور درباره‌ی کشف معمای قتلی که با ظرافت و دقت به انجام رسیده است. کتاب رستگاری یک قدیسه نوشته‌ی کیگو هیگاشینو ماجرای پرونده‌ای را روایت می‌کند که حتی سرسخت‌ترین کارآگاهان را هم گیج کرده و به بن‌بست می‌رساند... درباره‌ی کتاب رستگاری یک قدیسه دسیسه‌ها و نقشه‌های شومی که به جنایت ختم می‌شوند بیشتر اوقات با طراحی و برنامه‌ریزی دقیق رخ می‌دهند، اما در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند... ادامه

1