Sarah Kane

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Sarah Kane

کتاب سایکوسیس 4:48

معرفی و دانلود کتاب سایکوسیس 4:48 کتاب سایکوسیس 4:48 دربردارنده‌ی نمایشنامه‌ای متفاوت و برجسته از سارا کین، نمایشنامه‌نویس جنجالی و تاثیرگذار بریتانیاست که در اوج فروپاشی عصبی و ذهنی خود و اندکی پیش از خودکشی‌اش آن را نوشت. درباره‌ی کتاب سایکوسیس 4:48: سارا کین (Sarah Kane) نمایشنامه‌ی سایکوسیس 4:48 (4.48 Psychosis) را در طول پاییز و زمستان 1998 تا 1999 در حالی که با یکی از دوره‌های مکرر افسردگی خود مبارزه می‌کرد، نوشت و پس از... ادامه

نمایش صوتی سایکوسیس 4:48

معرفی و دانلود نمایش صوتی سایکوسیس 4:48 روایتی متفاوت از سارا کین نمایشنامه‌نویس پرحاشیه و تأثیرگذار بریتانیا؛ نمایش صوتی سایکوسیس 4:48 نمایشنامه‌ای تراژدی و درام است که در اوج فروپاشی عصبی و ذهنی نویسنده آن نوشته شد و تنها کمی بعد از نوشتن آن، کین به زندگی خود پایان داد. درباره نمایش صوتی سایکوسیس 4:48: درام‌نویسی در اوایل قرن بیستم شکلی مدرن به خود گرفت و ویژگی‌های خاصی را در خود جای داد. به طور مثال مرزبندی‌های جنسیتی، سیاسی و... ادامه

1