Sesame oil

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Sesame oil

دانلود کتاب روغن کنجد (ترکیب شیمیایی، فرآوری، ویژگی‌های تغذیه‌ای)

دانلود کتاب روغن کنجد (ترکیب شیمیایی، فرآوری، ویژگی‌های تغذیه‌ای)
در کتاب روغن کنجد (ترکیب شیمیایی، فرآوری، ویژگی‌های تغذیه‌ای) به طور تخصصی این روغن مورد بررسی قرا خواهد گرفت. گیاه شناسی کنجد، روش تولید، خصوصیات تغذیه ای و ترکیبات شیمیائی روغن کنجد از جمله مطالب اصلی است که در این مجموعه به آن پرداخته شده است. سؤالات و ابهامات متعددی ذهن بسیاری از مردم را مشغول...
1