Shrink yourself

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع Shrink yourself

دانلود کتاب رهایی از پرخوری عصبی و تناسب اندام نهایی

دانلود کتاب رهایی از پرخوری عصبی و تناسب اندام نهایی
راجر گلد در کتاب رهایی از پرخوری عصبی و تناسب اندام نهایی ، به اختلالات خوردن که یکی از مورد توجه‌ترین اختلالات روانی/روان‌تنی به شمار می‌رود، می‌پردازد. در چهارمین مجموعه‌ی تشخیصی و آماری انجمن روان‌پزشکی آمریکا، پرخوری عصبی به‌ عنوان عمده‌ترین اختلال خوردن نام‌ برده شده است. تخمین زده‌ شده است...
1