Sleet selected stories

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Sleet selected stories

دانلود کتاب بوران

دانلود کتاب بوران
کتاب بوران مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه نویسنده‌ی سوئدی استیگ داگرمن است که بر اساس زندگی‌اش آن‌ها را نوشته و توسط فرزندش لو داگرمن گردآوری شده‌اند. اکثر داستان‌های کتاب بوران (Sleet)، شرح حال زندگی خود استیگ داگرمن (Stig Dagerman) در روستا محل تولدش است. کودکان در این اثر نقش پر رنگی ایفا...
1