Team Foundation

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Team Foundation

دانلود کتاب آموزش مقدماتی بکارگیری Team Foundation Server 2012

دانلود کتاب آموزش مقدماتی بکارگیری Team Foundation Server 2012
این کتاب به منظور در اختیار قرار دادن تمامی اطلاعات مورد نیاز شما برای کار با Team Foundation Server 2012 ، تهیه شده است. در این کتاب پیکربندی TFS، شروع کار با Version Control، WorkItem، Continious build و manual functional testing، بهترین تمرین‌ها و نکات مفید را در اختیار قرار می‌دهد. همچنین نحوه...
1