The 100 simple secrets of successful people

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع The 100 simple secrets of successful people

دانلود کتاب صد راز ساده افراد موفق

دانلود کتاب صد راز ساده افراد موفق
کتاب صد راز ساده افراد موفق به قلم دیوید نیون ، نتیجه‌گیری دانشمندانی را به شما ارائه می‌دهد که موفقیت در عرصه‌های مختلف زندگی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند. هر یک از صد عنوانی که در این کتاب عرضه شده است متکی بر نتیجه تحقیقات دانشمندانی است که موضوع موفقیت را مورد بررسی قرار داده‌اند. هر...
1