The Art of setting smart goals

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع The Art of setting smart goals

دانلود کتاب هنر هدف گذاری به روش اسمارت

دانلود کتاب هنر هدف گذاری به روش اسمارت
کتاب هنر هدف گذاری به روش اسمارت نوشته‌ی آنیسا مارکو به شما می‌آموزد که در زندگی هدف گذاری کنید و با بررسی دقیق و حساب شده به سوی تحقق خواسته‌هایتان قدم بردارید تا تبدیل به انسانی موفق شوید. تاکنون اندیشیده‌اید وقتی کار بسیار مهمی را به انجام می‌رسانید، چطور زندگیتان دستخوش تغییر خواهد شد؟ اگر شما...
1