The Dinner Party and Other Stories

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The Hunting Party، The Dinner List، The Dinner

کتاب مهمانی شام

معرفی و دانلود کتاب مهمانی شام داستان‌های خاصِ انسان‌های معمولی! جاشوا فریس در کتاب مهمانی شام، روایتگر 9 داستان کوتاه است. 9 قصه با قهرمان‌های ساده‌ای که در گیر‌ودار مشکلات ریزودرشت زندگی دست‌و‌پا می‌زنند. نویسنده در کتاب مهمانی شام به شما این فرصت را می‌دهد که اتفاقات ساده‌ی زندگی را از منظر متفاوتی ببینید. درباره‌ی کتاب مهمانی شام قبل از ورود به این مهمانی، باید خودتان را برای دیدن خاص‌ترین مهمان‌های دنیا آماده کنید! جاشوا... ادامه

1