The Ghost of Donley Farm

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع The Ghost of Donley Farm

کتاب صوتی شبح مزرعه‌ی دانلی

معرفی و دانلود کتاب صوتی شبح مزرعه‌ی دانلی جیمی جانسون در کتاب صوتی شبح مزرعه‌ی دانلی قصه‌ی ربکا، شاهین دم سرخی را روایت می‌کند که همه جای محل زندگی‌اش را دیده بود مگر مخوف‌ترین قسمت آن؛ یعنی جایی که شبح مزرعه زندگی می‌کرد... داستانی آموزنده برای کودکان که آن‌ها را با زیستگاه‌ و سازگاری‌های محیطی یک جغد و شاهینی دم قرمز آشنا می‌سازد. درباره کتاب صوتی شبح مزرعه‌ی دانلی: با گوش سپردن به کتاب شبح مزرعه‌ی دانلی (The Ghost of Donley Farm) با... ادامه

1