The Lost Kitten

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع The Lost Kitten

کتاب صوتی بچه گربه‌ی گمشده

معرفی و دانلود کتاب صوتی بچه گربه‌ی گمشده جو البی در کتاب صوتی بچه گربه‌ی گمشده داستان جودی کوچولو را به تصویر می‌کشد که در راه رفتن به سوپرمارکت گربه کوچولویی را پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد ترسیده و تنهاست. آیا جودی موفق می‌شود صاحب گربه را پیدا کند؟ نویسنده در این کتاب مفهوم «حیوان دوستی» را به کودکان آموزش می‌دهد. درباره کتاب صوتی بچه گربه‌ی گمشده یک روز صبح زود جودی تصمیم گرفت به سوپرمارکت برود. در راه رفتن به مغازه بود که که... ادامه

۱