The Methuen book of classical monologues for men

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The Methuen book of classical monologues for women، The Methuen Book of Modern Monologues for Women، The methuen book of modern monologues for men

کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای مردان

معرفی و دانلود کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای مردان کریس سالت در کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای مردان، چهل مونولوگ از نمایش‌نامه‌های مختلف و از زبان شخصیت‌های مرد گوناگون گردآوری کرده است و شما را برای چگونگی اجرای بهتر این تک‌گویی‌ها راهنمایی می‌کند. دربارۀ کتاب تک گویی‌های کلاسیک برای مردان: شما در آزمون بازیگری، هم باید نشان دهید آدم مناسبی برای این نقش خاص هستید و هم اینکه هنرمندی هستید که دارای استعداد و تخیل است. بنابراین حتی اگر شما این بار... ادامه

۱