The Spiders Thread and other stories

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع The Spiders Thread and other stories

کتاب تار عنکبوت و داستان‌های دیگر

معرفی و دانلود کتاب تار عنکبوت و داستان‌های دیگر اگر به دنبال خواندن یکی از شاهکارهای رینوسوکه آکوتاگاوا، بهترین نویسنده‌ی داستان‌های کوتاه در ژاپن هستید پس کتاب تار عنکبوت و داستان‌های دیگر را از دست ندهید! درباره‌ی کتاب تار عنکبوت و داستان‌های دیگر: کتاب تار عنکبوت و داستان‌های دیگر (The Spider's Thread and Other Stories) مجموعه داستانی‌ست که رینوسوکه آکوتاگاوا آن را به واسطه‌ی نوع نگاهش به جهان هستی و سختی‌هایی که در زندگی متحمل شده به... ادامه

۱