The Tooth

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع The Tooth

🎧 دانلود کتاب صوتی جادوگر

دانلود کتاب صوتی جادوگر
کتاب صوتی جادوگر اثر شرلی جکسون ، دربردارنده‌ی پنج داستان کوتاه است که ظلم و ستمگری را به طرزی ترسناک و تکان دهنده بیان می‌کند. جادوگر برنده‌ی جایزه‌ی بهترین داستان‌های کوتاهِ ادگار آلن‌پو در سال 1966 شده بود. کتاب صوتی جادوگر (The Tooth) قدرت بی‌همتایی در دلسرد کردن و مغشوش کردن افکار دارد، و این...

دانلود کتاب جادوگر

دانلود کتاب جادوگر
کتاب جادوگر اثر شرلی جکسون ، مشتمل بر پنج داستان کوتاه است. در این پنج داستان ظلم و بیداد بی‌تکلف توسط یک نویسنده قهار داستان‌های کوتاه با طرزی تکان‌دهنده و مخوف بیان‌ شده است. بی‌قراری، زندگی‌های بربادرفته و سرور خون‌آلود آن‌ها از دست‌ رفته است. کتاب جادوگر (The Tooth) با به تصویر کشیدن جنون،...
1