The door of bathroom is close popo is sitting there

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع The door of bathroom is close popo is sitting there

کتاب PDF در دستشویی بسته، پوپو اون جا نشسته

معرفی و دانلود کتاب PDF در دستشویی بسته، پوپو اون جا نشسته در کتاب در دستشویی بسته، پوپو اون جا نشسته، محمود میرزایی دلاویز عملکرد کلیه‌ها را به زبانی ساده توضیح می‌دهد و کودکان یاد می‌گیرند باید به صورت منظم به دستشویی بروند. این اثر دوزبانه در قالب شعر نوشته شده و به آشنایی کودکان با کلمات انگلیسی نیز کمک می‌کند. موضوع کتاب در دستشویی بسته پوپو اون جا نشسته: روزهایی که خانواده پوپو باید برای مهمانی یا خرید از خانه بیرون بروند، همیشه از او می‌خواهند... ادامه

۱