The missing piece meets the Big o

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Katia Meets New Friends In A Big Pond، The missing piece

کتاب PDF برخورد قطعه‌ی گم شده با دایره‌ی بزرگ

معرفی و دانلود کتاب PDF برخورد قطعه‌ی گم شده با دایره‌ی بزرگ کتاب برخورد قطعه‌ی گم شده با دایره‌ی بزرگ به قلم شل سیلورستاین، با تصویرسازی‌های جذاب داستان قطعه‌ی گمشده‌ای را به تصویر می‌کشد که در پی یافتن دایره‌ی مکمل خود همه جا را می‌گردد. موضوع کتاب برخورد قطعه‌ی گم شده با دایره‌ی بزرگ چیست؟ کتاب برخورد قطعه‌ی گم شده با دایره‌ی بزرگ (The Missing Piece Meets The Big O) در واقع دو داستان مرتبط به هم را در اختیار شما قرار می‌دهد. قطعه‌ی گمشده روایت شده در... ادامه

۱