The road less traveled

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع The road less traveled

دانلود کتاب فراتر از سفر کرده‌ی بی‌جاده

دانلود کتاب فراتر از سفر کرده‌ی بی‌جاده
کتاب فراتر از سفر کردهٔ بی‌جاده حاوی سخنرانی‌های دکتر ام. اسکات پک و ارائه‌دهندهٔ بینش عمیق وی در مورد معنویت، بخشش، روابط و رشد شخصی است، که همهٔ ما امروزه با آن‌ها رودررو هستیم. در این کتاب نحوهٔ دستیابی به «گام نهایی» را خواهید آموخت. این‌که پاسخ‌های ساده را دنبال نکنید، بلکه چند بعدی فکر کنید...
1