Thorstein Veblen

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Thorstein Veblen

کتاب صوتی طبقه‌ تن‌پرور

معرفی و دانلود کتاب صوتی طبقه‌ تن‌پرور کتاب صوتی طبقه‌ تن‌پرور اثر تورستین وبلن، با زبانی روان و همه فهم به بررسی کارکردها و نماد‌های مشخص طبقه بالای جامعه می‌پردازد. در این کتاب با واقعیت‌های جامعه سرمایه‌داری و نقش و عملکرد طبقه تن‌پرور در تحولات و رویکرد جامعه آشنا می‌شنویم. کتاب طبقه‌ تن‌پرور (Theory Of The Leisure Class) با تصویر معوج از طبقه کم‌عمق مرفه خوش‌گذران غرق در پوشاک و ماشین‌ها، مصرف‌ کننده کالاها و در حال ارتقاء در... ادامه

کتاب طبقه‌ تن‌پرور

معرفی و دانلود کتاب طبقه‌ تن‌پرور کتاب طبقه‌ تن‌پرور اثر تورستین وبلن، با تصویر معوج از طبقه کم‌عمق مرفه خوش‌گذران غرق در پوشاک و ماشین‌ها، مصرف‌کننده کالاها و در حال ارتقاء در جامعه، با گذشت بیش از صد سال از نگارشش، همچنان معتبر است. نظریه طبقه‌ تن‌پرور (Theory Of The Leisure Class)، نخستین و معروف‌ترین کتاب تورستین وبلن است که در آن بسیاری از معیارهای رفتار انسان به چالش کشیده می‌شود. او با طنزی ویرانگر، توخالی بودن معیارهای... ادامه

۱