Tmmy the elf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Tmmy the elf

🎧 دانلود کتاب صوتی الفی کوچولو

دانلود کتاب صوتی الفی کوچولو
در کتاب صوتی الفی کوچولو اثر ود پراکاش چاولا ماجرای پسری نقل شده که در جنگلی زیبا زندگی می‌کرد. او خیلی کوچک بود و همه حیوانات جنگل با او دوست بودند. الفی کوچولو بعضی اوقات برای اندازه کوچکش غمگین می‌شد. تا اینکه یک روز جادوگری را دید و از او خواست که قدش را بلند کند. وقتی قد الفی کوچولو بلند شد،...
1