W Steven Brown

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Steven Stralser، Steven M Bragg، Steven G Rogelberg، Steven Rogelberg، John Seely Brown

کتاب صوتی 13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آن‌ها

معرفی و دانلود کتاب صوتی 13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آن‌ها کتاب صوتی 13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آن‌ها نوشته‌ی دابلیو استیون براون، با هدف استحکام مهارت‌های رهبری مدیران سازمان‌ها نوشته شده و به آن‌ها راهکارهایی آموزش می‌دهد که بتوانند در جایگاه یک مدیر موفق قرار بگیرند و رضایت کارمندان خود را جلب کنند. درباره کتاب صوتی 13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آن‌ها: نویسنده در این کتاب سیزده خطایی را که مدیران مرتکب می‌شوند بررسی می‌کند و... ادامه

۱