What If Everybody Thought That

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: What If Everybody Said That، Helping Everybody

کتاب PDF اگر همه اینطور فکر کنند!

معرفی و دانلود کتاب PDF اگر همه اینطور فکر کنند! در کتاب اگر همه اینطور فکر کنند! نوشته‌ی الن جاورنیک، درباره‌ی بیهوده بودن فکرها و قضاوت‌های زودهنگام می‌خوانید. این کتاب که جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های کودک بوده است، به شما نشان می‌دهد همیشه همه‌چیز همان‌طور نیست که دیگران فکر می‌کنند. در روند داستان یاد خواهید گرفت فکر کردن منفی درباره‌ی توانایی‌های دیگران را کنار بگذارید و به موفقیت افرادی که هدفمند هستند، ایمان داشته باشید. درباره‌ی کتاب اگر... ادامه

1