What is psychotherapy

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The nature of psychotherapy، Group Counseling & Psychotherapy، The complete womens psychotherapy treatment planner، Creaturos of a Day and Other tales of psychotherapy، a therapists view of psychotherapy، Empathic brief psychotherapy‬، The Complete Adult Psychotherapy Treatment Planner، Advanced Techniques for Counseling and Psychotherapy، Introducing psychotherapy، Are You Considering Psychotherapy

کتاب صوتی روان درمانی چیست؟

معرفی و دانلود کتاب صوتی روان درمانی چیست؟ شاید شما هم جز آن دسته از افرادی باشید که به جلسات روان درمانی بدبین هستید و درک درست و کاملی از این موضوع ندارید. آلن دوباتن در کتاب صوتی روان درمانی چیست؟ تصویری دقیق و صحیح از این علم ارائه می‌دهد و کارکردهای مفید آن را برای زندگی‌تان بیان می‌کند. درباره کتاب صوتی روان درمانی چیست؟ دارویی مقوی برای روح... مقدمه‌ای شگفت‌انگیز برای هرکسی که قصد دارد روان درمانگر شود یا حتی به فکر درمان خود... ادامه

کتاب روان درمانی چیست؟

معرفی و دانلود کتاب روان درمانی چیست؟ آلن دو باتن در کتاب روان درمانی چیست؟ شرح می‌دهد روان‌ درمانی بزرگ‌ترین گامی است که می‌توانید در جهت فهم و شکوفایی خود بردارید و یک دوره‌ی آن می‌تواند از خشم، خود‌ مغلوب انگاری، بی‌اعتمادی، سرگشتگی و اندوه شما بکاهد. کتاب روان درمانی چیست؟ (What is psychotherapy) از مجموعه‌ی مدرسه‌ی زندگی، بازتاب دهنده‌ی یک باور اساسی در زندگی است که می‌گوید روان درمانی بزرگ‌ترین گامی به شمار می‌آید که شما... ادامه

1