William Styron

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: William H McRaven، William Doyle Gentry، William Harry McRaven، William Walker Atkinson، William W Hewitt، William MacAskill، Milton William Cooper، William J Knaus، William Burnett، William Fergus Martin

کتاب افسردگی

معرفی و دانلود کتاب افسردگی کتاب افسردگی حکایتی واقعی از مواجه شدن ویلیام استایرن با بیماری افسردگی است. او خاطرات خود را در این دوره بیان می‌کند. ویلیام استایرن (William Styron) با نوشتن کتاب حاضر گزارش واقعی از افسردگی‌اش ارائه می‌دهد و بیماری‌ای را وصف می‌کند که او را از نویسنده‌ای موفق به مردی تقلیل داد که تخریب خودش را برنامه‌ریزی می‌کرد. او زندگی کرد تا این توصیف گیرا از نزولش به اندوهی ذهنی و بعد موفقیت نهایی‌اش در... ادامه

1