advice for parents coaches and teachers

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع advice for parents coaches and teachers

دانلود کتاب گفتگویی پیرامون کودکان و ورزش

دانلود کتاب گفتگویی پیرامون کودکان و ورزش
کتاب گفتگویی پیرامون کودکان و ورزش نوشتۀ جانت لبلانس و لوییس دیکسون ، اطلاعاتی مهم در مورد نیازهای اولیه‌ کودکان در ورزش را فراهم می‌کند. تمرکز این اثر بر کودکان رده‌ی سنی 6 تا 12 سالی است که دوست دارند وارد دنیای ورزش شوند؛ چرا که هر کودکی در یک‌ زمان خاص و با سرعتی متفاوت پیشرفت می‌کند. مباحث...
1