creation

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع creation

کتاب آفرینش

معرفی و دانلود کتاب آفرینش عباس پارس وا در کتاب آفرینش، به مباحثی چون توانایی‌های شناخت انسان، آفرینش و طبیعت، باورهای نزدیک به یقیین و... می‌پردازد. اگر هستی موجود در بی‌نهایت فراگیر را خلقت بدانیم که باید چنین باشد خلقتی که از خالق که همان خداست، نشات گرفته و اگر موضوع آفرینش را در همین حد بدانیم همه تحولات و دگرگونی‌ها در انواع و اقسام و اجسام زاییده همان خلقت است که ما در این‌جا بنام طبیعت می‌شناسیم. این جهان هستی در... ادامه

1