mental sports

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع mental sports

دانلود کتاب ورزش‌های ذهنی

دانلود کتاب ورزش‌های ذهنی
کتاب ورزش‌های ذهنی اثر صادق نیک‌ پور به ورزش‌های ذهنی آموختنی و آموزش دادنی در دوره‌های آموزشی کاملاً پراکتیکال و فیزیکی مبتنی بر علوم عصبی پرداخته است که در بسیاری از کشورها در حوزه فنی حرفه‌ای است. توانمندی و کسب موفقیت در هر امری مختص صاحبان ذهن‌های ورزیده است. در پنج دهه اخیر فلسفه ذهنی شکل...

دانلود کتاب باشگاه ورزش‌های ذهنی

دانلود کتاب باشگاه ورزش‌های ذهنی
کتاب باشگاه ورزش‌های ذهنی نوشته‌ی صادق نیک پور و مژگان دستفال ، ضمن معرفی کامل این باشگاه، مواردی از جمله ملزومات همراه ورزشکاران و ورزش‌های همراه با ورزش‌های ذهنی را آموزش می‌دهد. باشگاه‌ها ورزش‌های ذهنی هم آموزش می‌دهند، علاوه بر آن محل اجرای تمرین‌های دوره‌ای و تیمی ورزشکاران و هم محل تبادل...
1