science magazine

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع science magazine

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 1

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 1 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 1، منتشر شد. تصاویر سه بعدی، معرفی کتاب، فیلم و سایت علمی، روانشناسی، مدیتیشن و مراقبه و معما و سرگرمی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 25

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 25 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 25، منتشر شد. ضربه مهلک کرونا و پسا کرونا بر کسب و کار در ایران، ایلان ریو ماسک (Elon Reeve Musk)؛ دومین کارآفرین بزرگ جهان با نقشه‌های زیاد و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 7

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 7 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 7، منتشر شد. بزرگترین ردپای به جا مانده از دایناسورها، لوسی قدیمی‌ترین و کامل‌ترین فسیل نیاکان انسان، مقدمه‌ای بر تب مالت، نحوه صحیح شستن دست‌ها و نجوم و ستاره‌شناسی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 10

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 10 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 10، منتشر شد. سمندر درونی انسان کشف شد، سیری در تاریخ چاپ در جهان، پزشکی نابودگران سرطان معرفی شدند و قسم به بقراط یا قسم به قدرت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 21

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 21 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 21، منتشر شد. دانستنی‌های کوتاه علمی، بهداشت و سلامت، تاریخچه بهداشت عمومی در ایران و جهان، اپلیکیشن‌های ورزش در خانه و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 6

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 6 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 6، منتشر شد. تنها مغز انسان در پیری کوچک می‌شود، تنها اسکلت کامل نیاکان انسان کشف شد، کبد چرب، نجوم و ستاره‌شناسی و ورزش فضانوردان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 5

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 5 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 5، منتشر شد. در چند قدمی یافتن حیات در زیر پوسته یخی اروپا، قمر ناشناخته مشتری، تنها اسکلت کامل نیاکان انسان کشف شد، دیابت بیماری شیرینی که طعم تلخی دارد و ما در جهان تنها هستیم؟ قدیمی‌ترین پرسش بشر، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 20

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 20 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 20، منتشر شد. دفترچه افتخارات علمی ایرانیان، جهان ما چگونه کار می‌کند، رعایت بهداشت دهان و دندان، معرفی کتاب علمی و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 15 و 16

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 15 و 16 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 15 و 16، منتشر شد. تازه‌های علم، کپلر 1649 سی یکی از قویترین نامزدهای سیارات شبه زمین، دانستنی‌ها، تکنیک‌های آرامش ذهن و روان و نجوم و کیهان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 13 و 14

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 13 و 14 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 13 و 14، منتشر شد. ساده‌ترین رژیم لاغری جهان، دانستنی‌ها، از شیر سوسک تا احیاء مغز خوک، نجوم و کیهان و ریاضیات بابلیان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 12

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 12 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 12، منتشر شد. تازه‌های علم، مغز می‌تواند نابینایی را درمان کند، دانستنی‌ها، از شیر سوسک تا احیاء مغز خوک و نجوم و کیهان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 11

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 11 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 11، منتشر شد. تازه‌های علم، راه‌های دفع زباله‌های رادیواکتیو، تاریخ علم، تاریخچه مختصر نجوم، دانستنی‌ها و مارگیری و رامشگری مار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 26

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 26 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 26، منتشر شد. تکه‌هایی از یک کل منسجم، تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و روانی شیوع کرونا بر جامعه ایران، دنیای اسرارآمیز رمز ارزها و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 23

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 23 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 23، منتشر شد. روانشناسی علم است یا شبه علم، تعریف حیات و خواستگاه آن، آلفای ذهنی چیست، ورزش و تجهیزات ورزشی در ایستگاه فضایی بین المللی و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 22

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 22 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 22، منتشر شد. زنان قدرتمند و دانشمند ایرانی؛ انوشه انصاری، بهزیستی روانشناختی و مفهوم، جهان ما چگونه کار می‌کند و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 8

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 8 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 8، منتشر شد. کشف ابر زمینی شش برابر زمین ما، بهداشت، همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، بیماری زخم معده، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 19

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 19 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 19، منتشر شد. روش‌هایی برای حفظ سلامت چشم و بهبود بینایی، انسان ذاتا خوب یا طبیعتا بد، حقیقت آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 18

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 18 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 18، منتشر شد. فواید بی‌شمار شیر مادر، کشف جدیدترین مجموعه جوانه‌های چشایی با درک 4 طعم همزمان و اینترنت نسل پنجم و تاثیر آن بر علوم بهداشتی و سلامت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 17

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 17 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 17، منتشر شد. آیا گروه خونی شما خطر ابتلا به کرونا ویروس را افزایش می‌دهد؟ و تاریخچه پول در جهان و اولین واحد‌های پولی ایران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 4

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 4 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 4، منتشر شد. هیولای خفته آشکار شد، روزه‌داری و سفره رنگارنگ غذایی، ما در جهان تنها هستیم؟ از قدیمی‌ترین پرسش‌های بشر و نظریه نسبیت عام انیشتین، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 2

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 2 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 2، منتشر شد. پزشکی و سلامت، نجوم و ستاره شناسی، تاریخ علم، دانستنی‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 3

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 3 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 3، منتشر شد. جری مریمن یکی از مخترعین ماشین حساب درگذشت، تزریق سالیانه واکسن آنفولانزا و پیشگیری از حملات قلبی، بعدازظهر چرت بزنید تا دچار سکته قلبی نشوید و وزن کهکشان راه شیری خانه قدیمی ما اندازه‌گیری شد، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 24

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 24 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 24، منتشر شد. چند اختراع سرنوشت ساز بشر، ذوب شدن کوه‌های غول پیکر یخی، باتری قلمی، منبع تغذیه گوشی‌های خاص و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 9

 • نویسنده: ...

معرفی و دانلود ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 9 ماهنامه علمی جهش بزرگ - شماره 9، منتشر شد. تردید ناسا در اعزام مجدد فضانورد به ماه در سال 2024، همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، بیماری زخم معده، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ادامه

1