solutions guide for statistical methods and health indices

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع solutions guide for statistical methods and health indices

کتاب PDF حل المسائل روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی

معرفی و دانلود کتاب PDF حل المسائل روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی کتاب حل المسائل روش‌های آماری و شاخص‌های بهداشتی نوشته‌ی حمید زعیم کهن، فاطمه نادری مقدم و هومن بخشنده آبکنار، موضوعاتی مانند آنالیز واریانس، توزیع نرمال، شاخص‌های رخداد بیماری، تحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدون شک تمام تحولاتی که با سرعتی باور نکردنی در علوم پزشکی ناظر آن هستیم متاثر از تحقیقاتی است که متخصصین علم و فن انجام می‌دهند. از طرف دیگر هر یافته‌ای که از... ادامه

1