story land

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع story land

دانلود کتاب سرزمین داستان

دانلود کتاب سرزمین داستان
کتاب سرزمین داستان نوشته‌ی فرشید خیرآبادی ، مجموعه‌ای از داستان‌های «فلش فیکشن» یا همان داستان‌های کوتاهِ کوتاهِ پست مدرن است. این گونه داستان‌ها از نظر اندازه از داستان‌های کوتاه نیز کوتاه‌تر هستند. اشکال عمده‌ای که منتقدان از این سبک نوشتاری می‌گیرند این است که در آن رکن اصلی و جادویی «شخصیت» یا...
1