terre des hommes

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع terre des hommes

دانلود کتاب سرزمین آدم‌ها

دانلود کتاب سرزمین آدم‌ها
آنتوان دو سنت اگزوپری در کتاب سرزمین آدم‌ها ، سوار بر هواپیمایش بر فراز آسمان‌‌ها قصد دارد از نو ساختن وجودمان را یادآوری کند. این زمین بیشتر از تمامی کتاب‌ها به ما درباره خودمان می‌آموزد. چرا که در مقابلمان ایستادگی‌ها می‌کند. آدمی آن هنگام که با مشکلی مواجه می‌شود خود را می‌شناسد. لیکن برای...
1