the madmanand the forerunner book

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع the madmanand the forerunner book

کتاب دیوانه و پیشتاز

معرفی و دانلود کتاب دیوانه و پیشتاز اگر می‌خواهید بدانید که چگونه دیوانه شدم، سرگذشتم را برایتان باز می‌گویم: در روزگاران کهن، سال‌ها پیش از به دنیا آمدن بسیاری از خدایان، روزی از خواب دیرین برخاستم و دیدم که همه‌ی نقاب‌هایم همان هفت نقابی که ساخته و پرداخته؛ و در مراحل هفت‌گانه‌ی زندگی بر کره‌ی خاکی، بر چهره نهاده بودم به سرقت رفته است. با چهره‌ی بی‌نقاب در خیابان‌های پر ازدحام، دویدن آغاز کردم و در برابر مردم فریاد برآوردم: دزد!... ادامه

۱