کتاب‌های انتشارات آذرفر

دانلود قانونی کتاب‌های انتشارات آذرفر از کتابراه

فریدون و بازگشت اژی دهاک

فریدون و بازگشت اژی دهاک
اسم «ضحاک» را همه حداقل یک بار در شاهنامه فردوسی شنیده‌اند؛ پنجمین پادشاه پیشدادیان که به ماردوش مشهور بود. او هزار سال پادشاهی کرد و سرانجام توسط فریدون در کوه دماوند به بند کشیده ‌شد. اما سرانجام او چه شد؟ «بشارت رضایی شکوه» در این کتاب افسانه‌ای را به تصویر کشیده که داستان پس از به بند کشیده شدن ضحاک را روایت می‌کند. علاقه‌مندان به داستان‌های کهن فارسی از خواندن این کتاب لذت خواهند برد.
۲۷۰۰۰ تومان
دریافت کتاب