دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد اول)


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد اول) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد اول)

دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد اول)، در پی بررسی فرهنگ سازمانی، فرهنگ علمی پژوهشی در سازمان‌های آموزشی است.

که در نهایت نتیجه آن شد که فرهنگ سازمانی به‌ عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، عقاید و مفروضات مشترک حاکم بر سازمان، بر رفتار و اندیشه نیروی انسانی شاغل در نظام آموزشی اثر می‌گذارد و آن‌ها را در تطابق با محیط خارجی و انسجام درونی کمک می‌نماید.

فرهنگ سازمانی بخشی از محیط درونی سازمان را توصیف می‌نماید که به‌ عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، دیدگاه‌ها، تعهدها و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان تلقی می‌شود. سازمان‌ها برای نیل به موفقیت و اهداف خود، باید توانایی تطابق با دگرگونی‌های مداوم را داشته باشند که نظام آموزش‌ و پرورش هر کشور نه‌ تنها از این امر مستثنا نیست بلکه برای حفظ بقا باید همواره پذیرای تغییرات جدید در حیطه دانش بوده و خود را با تغییر و تحولات جدید وفق دهد.

توسعه پایدار ایران اسلامی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی است. در این میان علوم حسابداری و مدیریت با توجه به نفوذ فراگیر در میان علوم انسانی نقشی بی‌بدیل در توسعه و رشد کشور ایفا می‌کند. بشر در شروع قرن بیست و یکم با تحول شگرفی مواجه شد. این تحول محصول تغییر مفهوم ارتباط، اطلاعات و رسانه بوده است. دگرگونی در ارتباط و انتقال اطلاعات، امکانات آموزشی و پژوهشی را در اختیار بخش بسیار بزرگتری از مردم جهان قرار داد. توسعه آموزش، منجر به ظهور مفاهیم جدیدی در رسانه شد و افراد مختلف را قادر ساخت تا به منابع علمی بروز دسترسی پیدا کنند. تغییر فناوری در کنار افزایش دانشجویان و محققین باعث شد تا مقالات علمی زیادی در مجامع علمی، همایش‌ها و نشریات پژوهشی منتشر شود.

 ۹۴ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6409 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی و فرهنگ علمی پژوهشی در آموزش عالی
عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان (مطالعه موردی: بیمه البرز شهر کرج)
تأثیر آموزش خلاقیت با استفاده از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تبریز)
بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان نورآباد لرستان
بررسی انواع سبک‌های رهبری سرپرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان در شرکت‌های خصوصی کشورمان
بررسی گردش شغلی با توجه به ویژگی خودشیفتگی نهفته افراد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

راهنمای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد اول)

برای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد اول) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد اول)