دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک، منتشر شد. نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه‌ای و بررسی هندسه بلوک‌های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در دوره گرم سال، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

به موازات تغییر در نظریه‌ها و فرضیه‌های متفاوت علوم گوناگون، پژوهش علمی و روش‌های آن نیز در مسیر تکاملی خویش پیچیده‌تر می‌شود. روش تحقیق در هر پژوهشی می‌تواند بر دستاوردهای حاصل از تحقیق و اعتبار آن‌ها بسیار تاثیرگذار باشد. از جمله روش‌های تحقیق کیفی که از رویکردی استقرایی بهره می‌گیرد، روش تحقیق نظریه زمینه‌ای است.

این روش از داده‌های خام آغاز شده و به سمت شکل‌گیری نظریه پیش می‌رود. در حال حاضر روش مذکور مورد استقبال رشته‌های مختلف علمی قرار گرفته است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، نحوه اجرا و عملیاتی کردن روش نظریه زمینه‌ای در طول پژوهش و فرآیند تحقق آن می‌باشد.

 ۷۴ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4424 

چاپ ۱۳۹۹، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه‌ای: مفهوم، پارادایم و ویژگی‌ها همراه با بررسی یک مورد پژوهشی
بررسی هندسه بلوک‌های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در دوره گرم سال
تحول کارکرد پل در ساختار شهری اصفهان عصر صفوی
آمایش سرزمین و مدیریت شهری بر مبنای اصول پدافند غیرعامل و نقش آن در ژئوپلیتیک شهر
زمینه‌گرایی ابزاری برای ایجاد پیوند محیطی، انسانی و اجتماعی در بافت شهری

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 10 - جلد یک