دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو، منتشر شد. جستاری بر تزئینات مسجد جامع ساری و حفظ هویت با رویکرد پایداری اجتماعی در حوزه‌ی مسکن آینده‌، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

فضا به عنوان یکی از واقعیت‌های جهان مادی، تا کنون اندیشه ورزی‌های پر دامنه‌ای را بر انگیخته است. برای تفکر درباره فضا راه‌های گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه برای درک پدیده شهر و جامعه در مجموع، تدوین مفهوم مناسبی از فضا ضروری است؛ با این حال، ماهیت فضا در تحقیقات اجتماعی هنوز ناشناخته و مبهم باقی مانده است. پیچیدگی مفهوم فضا، همانند سایر مفاهیم متافیزیکی، باعث شده تا برخی از متفکران در برابر شکار مفهومی آن اظهار عجز نمایند.

به هر حال، به رغم این پیچیدگی، تلاش برای دستیابی به مفهومی دقیقی از فضا، از زمانی که بشر فکرت آموخت و به تأمل و تفکر پیرامون مفاهیم متافیزیکی و انتزاعی پرداخت، با فراز و نشیب‌ها و تأثیر و تأثرات متقابل بین حوزه‌های مختلف فکری، از جمله تبادل بین فلسفه و علم؛ به ویژه علم فیزیک و سایر عوامل و تعینات بیرونی بیوقفه ادامه داشته است. از طرفی فضا خود شیوهی موجودیت جامعه‌ها به حساب می‌آید. این مقاله با هدف واکاوی مفهوم فضا به تحلیل فضامندی شهرها و بررسی اقتصاد سیاسی فضا و نقش آن در نظام برنامه‌ریزی شهری پرداخته است.

 ۶۸ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4424 

چاپ ۱۳۹۹، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

واکاوی مفهوم فلسفی فضا و فضامندی شهرها از منظر لوفور
حفظ هویت با رویکرد پایداری اجتماعی در حوزه‌ی مسکن آینده‌
جستاری بر تزئینات مسجد جامع ساری
تاثیر الگوهای طراحی در افزایش حس اعتماد به نفس معلولین جسمی-حرکتی؛ نمونه موردی: شهرستان بوکان
تحلیلی بر کیفیت ایجاد آسایش حرارتی توسط ساباط‌ها‌‌ در بافت‌های شهری تاریخی؛ مطالعۀ موردی ساباط‌ها‌‌ی بافت تاریخی نایین

 

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 11 - جلد دو