دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98

  • ناشر: نشر عطران
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98

ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98، منتشر شد. بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران و نقش اعتماد و یادگیری سازمانی در ارتقاء اثربخشی شبکه‌های ارتباطاتی در کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران در سال 1395 بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر تعیین گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه هوش هیجانی (وونگ و لاو 2002) و پرسشنامه‌ی افسردگی شغلی (ماسلاچ و جکسون، 1986) استفاده شده است که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه و تنظیم شد. یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی و افسردگی شغلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

 ۹۶ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۸: ۵۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی شغلی در کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین در شهر تهران
ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت سلفچگان - نیزار با استفاده از روش SINTACS
نقش اعتماد و یادگیری سازمانی در ارتقاء اثربخشی شبکه‌های ارتباطاتی در کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها
تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران
الزامات طراحی و راهبری یک سیستم جمع‌آوری گاز برای لندفیل‌های زباله شهری
ایمنی، مدیریت ریسک و مؤلفه‌های دخیل در آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
طراحی مدل کسب و کار سه لایه (TLBMC) در شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)
فرصت‌ها و چالش‌های بازیافت حرارت از سرباره مذاب صنعت فولاد و آهن؛ با معرفی تکنولوژی‌های نوین فرآوری سرباره مکانیسم تاثیر مهاری یون سرب بر فعالیت آنزیم لاکتوپراکسیداز
کنترل آلاینده‌های وسایل نقلیه در آلودگی هوای شهری در محیط زیست شهری
جنگل ابر
تخریب محیط زیست و درختان کلان شهر تهران

راهنمای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98

برای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و نهم؛ آذر 98