معرفی و دانلود کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا

برای دانلود قانونی کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا

جواد وحیدی، همایون موتمنی و رمضان عباس نژادورزی در کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا، به بررسی ساختار و عملکرد و آموزش این زبان برنامه نویسی پرکاربرد به‌صورت گام‌به‌گام با جملات کوتاه و ساده پرداخته‌اند.

جاوا توسط شرکت سان میکرو سیستم، به‌عنوان یک‌زبان شی‌ءگرا توسعه داده‌ شده است. معماری بی‌طرف و امنیت زبان برنامه‌نویسی جاوا باعث شده‌ که این زبان به محبوبیت برسد. معماری بی‌طرف، یعنی این‌که می‌توانید با جاوا برنامه‌ای بنویسید که بر روی تمام سیستم‌عامل‌ها به خوبی کار کند. به همین دلیل، در برخی از دانشگاه‌های ایران در برنامه‌سازی پیشرفته جاوا تدریس می‌شود. یکی از راه‌های آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی، آموزش مفاهیم برنامه به همراه مثال‌های متعدد است. کتاب حاضر شامل 8 فصل است که عبارت‌اند از:

فصل اول، مفاهیمی از قبیل آشنایی با جاوا، عملگرها و دستورات ورودی و خروجی را با مثال‌های مختلف آموزش می‌دهد. فصل دوم، به ساختارهای کنترلی نظیر ساختارهای تصمیم (if، switch) و ساختارهای تکرار (for، do while، while، break و continue) می‌پردازد. فصل سوم، متدها و روش‌های پیاده‌سازی‌ و فراخوانی آن‌ها را آموزش می‌دهد. فصل چهارم، آرایه یک‌بعدی و دوبعدی را با مثال‌های مختلف آموزش می‌دهد. فصل پنجم، شامل مفاهیمی از قبیل کلاس‌ها، شی‌ءگرایی است، فصل ششم وراثت، چندریختی و پیاده‌سازی مجدد عملگرها را آموزش می‌دهد. فصل هفتم، مفاهیم رشته‌ها و کاراکترها را بیان کرده و متدهای کار با کاراکترها و رشته‌ها را آموزش می‌دهد. فصل هشتم، ورودی و خروجی فایل‌ها (استریم‌ها) و کلاس‌های موجود برای کارکردن با استریم‌ها را شرح می‌دهد.

علاوه بر فصول بیان شده به این کتاب الکترونیکی یک پیوست اضافه شده که برخی از سوالات ACM در آن حل شده است.

همچنین کتاب مکملی نیز با عنوان «حل مسائل جاوا (حل 600 برنامه - مرجع کامل)» در کتابراه منتشر شده که دارای ۶۰۰ برنامه جاواست.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: آشنایی با جاوا
1 – 1. ویژگی‌های جاوا
2 – 1. مفاهیم بسته و کاربردهای آن
3 – 1. آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی
4 – 1. شناسه‌ها
5 – 1. کلمات کلیدی
6 – 1. فضای سفید
7 – 1. لیترال‌ها
8 – 1. توضیحات
9 – 1. کاراکترهای ویژه (Punctuators)
10 – 1. انواع داده
11– 1. مراحل آماده‌سازی و اجرای برنامه
12– 1. ساختار برنامه جاوا
13– 1. دستورات خروجی
14– 1. متغیر
15 – 1. ثابت‌ها
16 – 1. عملگرها
1 – 16 – 1. عملگرهای محاسباتی
2 – 16 – 1. عملگرهای رابطه‌ای (مقایسه‌ای)
3 – 16– 1. عملگرهای ترکیبی
4 – 16 – 1. عملگرهای منطقی
5 – 16 – 1. عملگرهای خاص
17 – 1. تبدیل نوع
18 – 1. خواندن داده با کلاس Scanner
19 – 1. خودآزمایی
20 – 1. تمرین‌های برنامه‌نویسی
فصل دوم: ساختارهای کنترلی
1 – 2. ساختار‌های تصمیم‌گیری
1 – 1 – 2. ساختار تصمیم if
2 – 1 -2. ساختار if تودرتو
3 – 1 – 2. ساختار switch
2 – 2. ساختار‌های تکرار
1 – 2 – 2. ساختار تکرار for
2 – 2 – 2. دستور break
3 – 2 – 2. دستور continue
4 – 2 –2. ساختار while
5 – 2 -2. ساختار تکرار do while
3 – 2. خودآزمایی
3 – 2. تمرین‌های برنامه‌نویسی
فصل سوم: متدها و پیاده‌سازی آن‌ها
1 – 3. انواع متدها
1 – 1 – 3. متدهای کتابخانه‌ای
2– 1 – 3. متدهایی که برنامه‌نویس می‌نویسد
2 – 3. ارسال پارامترها به متدها
1 – 2 – 3. ارسال پارامتر از طریق مقدار
2 – 2 – 3. ارسال پارامتر از طریق ارجاع
3 – 3. متدهای بازگشتی
4 – 3. متدهای همنام
5 – 3. خودآزمایی
6 – 3. تمرین‌های برنامه‌نویسی
فصل چهارم: آرایه‌ها و رشته‌ها
1 – 4. تعریف آرایه‌های یک‌بعدی
2 – 4. مقداردهی عناصر آرایه
1 – 2 – 4. مقداردهی به خانه‌های آرایه به‌صورت مجزا
2– 2– 4. مقداردهی اولیه به عناصر آرایه در هنگام تعریف آن
3– 2– 4. مقداردهی به خانه‌های آرایه با حلقه‌های تکرار و دستورات ورودی
3 – 4. نمایش مقادیر آرایه
1– 3– 4. نمایش مقادیر هر عنصر به‌صورت مجزا
2– 3– 4. نمایش مقادیر آرایه با حلقه‌های تکرار for، while و do while
3– 3– 4. نمایش عناصر آرایه با حلقه foreach
4 – 4. تولید اعداد تصادفی
5 – 4. ارسال آرایه‌ها به متدها
1– 5– 4. ارسال عناصر آرایه به متدها
2– 5– 4. ارسال نام آرایه‌ها به متدها
6 – 4. مرتب‌سازی آرایه
7 – 4. جستجوی مقادیر آرایه
1– 7– 4. جستجوی خطی (ترتیبی)
2– 7– 4. جستجوی دودویی در آرایه مرتب‌شده
8 – 4. حذف عناصر آرایه
9 – 4. درج عنصری بین عناصر آرایه
11 – 4. آرایه‌های دوبعدی
1– 11– 4. تعریف آرایه دوبعدی (مستطیلی)
2– 11– 4. مقداردهی عناصر آرایه دوبعدی
3– 11– 4. نمایش مقادیر آرایه دوبعدی
12 – 4. آرایه‌های دندانه‌ای
13 – 4. معرفی آرایه‌ای از اشیا
14 – 4. خودآزمایی
15 – 4. تمرین‌های برنامه‌نویسی
فصل پنجم: کلاس‌ها
1 – 5. کلاس‌ها
1 – 1 – 5. تعریف کلاس‌ها
2 – 1 – 5. نمونه‌سازی کلاس‌ها
2 – 5. شناسایی اعضای کلاس
1-2-5. دسترسی به اعضای کلاس
2-2-5. انواع اعضای کلاس
3 – 5. مقداردهی اولیه به اعضای کلاس با متد سازنده
4 – 5. اعضای static
5 – 5. متدهای static
6 – 5. ارجاع this
7 – 5. خودآزمایی
8 – 5. تمرین‌های برنامه‌نویسی
فصل ششم: وراثت و چندریختی
1 – 6. وراثت
2 – 6. رابطه Is a
3 – 6. کلاس مشتق چه اعضای از کلاس پایه را به ارث می‌برد
4 – 6. تعریف کلاس مشتق
5 – 6. پایه تمام کلاس
6 – 6. سازنده‌ها و مخرب‌ها در کلاس‌های مشتق
7 – 6. تعریف مجدد متدها در کلاس مشتق
8 – 6. کلاس‌های انتزاعی
9 – 6. کاربردهای کلمه کلیدی final
10 – 6. تمرین‌های برنامه‌نویسی
فصل هفتم: رشته‌ها و کاراکترها
1 – 7. کاراکترها
2 – 7. خواندن کاراکترها
3 – 7. کلاس Character
4 – 7. رشته‌ها
1-4 – 7. سازنده کلاس String
2-4 – 7. خواندن رشته
3-4 – 7. اتصال دو رشته
4-4 – 7. مکان‌یابی کاراکترهای داخل رشته
5-4 – 7. استخراج زیر رشته‌های یک رشته
6-4 – 7. جایگزینی یک کاراکتر یا رشته با یک کاراکتر یا رشته دیگر در یک رشته
7-4 – 7. تبدیل انواع داده به رشته
8-4 – 7. جداسازی کلمات رشته
9-4 – 7. تبدیل انواع داده به رشته
10-4 – 7. مقایسه دو رشته
1-4 – 7. سایر متدهای رشته
5 – 7. کلاس StringBuffer
6 – 7. تمرین‌های برنامه‌نویسی
فصل هشتم: فایل‌ها و استریم‌ها
1 – 8. کلاس File
2 – 8. دایرکتوری‌ها
3 – 8. جریان (استریم) چیست؟
4 –8. کلاس‌ها و واسط‌های ورودی و جروجی داده‌ها
1 - 4 – 8. کلاس‌های ByteStream
2 - 4 – 8. کلاس‌های InputStream
3 - 4 – 8. کلاس‌های OutputStream
5 – 8. سریال کردن
6 – 8. کلاس‌های CharacterStream
7 – 8. کلاس‌های Reader
8 – 8. کلاس‌های Writer
9 – 8. کلاس‌های PipedInputStream و PipedOutputStream
10 – 8. کلاس‌های PipedReader و PipedWriter
11 – 8. کلاسSequenceInputStream
12 – 8. کلاس‌های جریان داده‌ها در رابطه با رشته
13 – 8. کلاسLineNumberReader
14 – 8. تمرین‌های برنامه‌نویسی
منابع:

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا
نویسنده، ،
ناشر چاپیانتشارات فناوری نوین
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات336
زبانفارسی
شابک978-600-7272-27-5
موضوع کتابکتاب‌های آموزش برنامه نویسی
قیمت نسخه الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا

Ali Mohajer
۱۳۹۸/۸/۲۰
برای یادگیری زبان‌های برنامه نویسی هیچ چیزی بهتر از کتاب نیست و چه بهتر از چنین کتاب جامعی!
14 گیگابایت آموزش تصویری جاوا دانلود کردم! ولی تا چند صفحه این کتاب رو دیدم هر دو نسخه جاوا یعنی و حل مسائل رو هم خریداری کردم.
آموزش‌های تصویری به دلایل زیادی نمیتونن کامل باشن. اما یک کتاب توسط نویسنده بدون استرسِ ضبط کردن و بدون محدودیت در حجم مطالب و سایز فایل خروجی تهیه میشن. دست خوش!
Arash .H
۱۳۹۸/۷/۱۰
من هم این کتاب و هم جای دیگه کتاب حل مسائل جاوا با 600 تمرین رو خریدم هر دو کتاب رو نگاه اجمالی انداختم وگرنه هنوز شروع نکردم و قصد من بیشتر حل تمرین مسائل ساده بود تا بهتر مفاهیم برام جا بیوفتن. با این دیدگاه من فکر میکنم مثال‌های این کتاب برای یک مبتدی بهتر و ساده تر هست. (بعد از خواندن نظرم رو کامل میکنم) بهرحال تشکر از نویسندگان خوب این کتاب‌ها ❤🌹🙏
mehdi aghajari
۱۳۹۹/۶/۲۶
با سلام خدمت شما من هنوز این کتاب را خریداری و‌دانلود نکرده‌ام ولی جاوا فوق العاده است کارس هم همه جا پیدا میشه جاوا خیلی شیرینه ولی سخته و قابل فهم و یاد گیری است مثل اب خوردن سپاسگزارم از نویسنده محترم
با تشکر.
Rahman
۱۴۰۱/۴/۳
فوق العاده بود من لذت بردم. زبان جاوا را از صفر تا صد همه مطالب مورد نیاز را بیان کرده بود عالی
Mohammad Hassan jamdar
۱۳۹۸/۳/۲۴
با سلام
کتاب بسیار خوب و کاربردی هستش. یک سوال چگونه میتوان به پاسخ خودآزمایی و تمرین‌ها دسترسی پیدا کرد؟
تشکر
محمد احمدی
۱۳۹۹/۷/۲۲
واقعا عالی. کنار فیلم آموزش حتما از یه منبع کتبی هم استفاده کنید. این کتاب کاملا مناسبه.
محسن آب روش
۱۳۹۸/۱۰/۱۳
جاوا از برنامه‌های خوبه که این کتاب خیلی کمک میکنه
علیرضا رئیسی
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
کتاب خوبیه اما خیلی طولانیه. توصیه میکنم از داکیومنت‌های کوتاه تر استفاده کنید
ahmad tawasolly
۱۴۰۲/۵/۲۶
محتوا خوبی داشت در کنارش مطالعه کتاب جاوا هربرت شیلد رو پیشنهاد می‌کنم
کیان
۱۴۰۱/۶/۱۴
کتاب خوب و روونی هست. فقط کالکشن‌ها رو پوشش نداده ولی در کل عالیه
Ali Shahriari
۱۴۰۰/۱/۹
بعضی عکس‌هایی که به کتاب اضافه شده‌اند خوانا نیستن بجز این کتاب بسیار عالی هست 😉
امیرحسین حسینی
۱۳۹۹/۵/۱۹
اگه این کتاب رو بخونیم میتونیم با جاوا برنامه بسازیم؟
hossein haji
۱۳۹۸/۲/۲۱
کتابی بسیار خوب در زمینه آموزش جاواست با زبانی بسیار ساده
سهیل بابایی
۱۴۰۱/۲/۲
توضیحات همراه با مثال واقعا عالیه و در کتاب کاملا رعایت شده
Amin Ghazimoradi
۱۳۹۹/۸/۱۶
سلام
در این کتاب شی گراییی هم اموزش داده شده؟
مشاهده همه نظرات 22

راهنمای مطالعه کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا

برای دریافت کتاب آموزش گام به گام برنامه نویسی جاوا و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.