دانلود کتاب الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم

کتاب الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم، مجموعه‌ای کامل و جامع درباره‌ی اثرات مواد مخدر بر سلامت روح و روان انسان است، که ضمن معرفی مواد اعتیاد آور، درباره‌ی روش‌های ترک اعتیاد نیز، که از دیرباز تاکنون ایجاد شده مانند طب سوزنی و طب سنتی با زبانی ساده و روان توضیح می‌دهد.

در این جلد برخی از مهم‌ترین روش‌های ترک مطرح در اختیار درمان‌گر اعتیاد قرار می‌گیرد تا به وسیله آن و انتخاب صحیح، بیمار را در صحیح‌ترین و سالم‌ترین مسیر درمان قرار دهد.

هر یک از روش‌های مطرح شده در کتاب الفبای ترک می‌تواند به عنوان، پیش درمان، درمان کنترلی و درمان اعتیاد مثمر ثمر واقع شود. حتی در نگاهی کوتاه به دارو درمانی سعی در طرح درمان اعتیاد از دریچه فارماکولوژی کرده است. ناگفته نماند این کتاب بخش کوچکی از تمامی روش‌های ترک اعتیاد است.

در بخشی از کتاب الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم می‌خوانید:

حس شنا در زیر آب‌های عمیق را تجسم کنید. تصور کنید ناگهان متوجه می‌شوید تقریبا نفس‌تان تمام شده و حس کنید می‌خواهید سریع به سطح آب برگردید آن حسی که به سطح آب می‌رسید و تنفس می‌کنیم را تجسم کنید. هوا را به شش‌ها وارد می‌کنید و به زندگی بر می‌گردید اولین تنفس بریده بریده نمود قدرتمندی است از عشق شما به زندگی. نفس کشیدن زندگی است بدون آن می‌میریم متأسفانه بسیاری از ما طوری نفس می‌­کشیم که قدرت و نیروی سلامتی بخش تنفس را محدود می‌کنند. این تمرین را انجام دهید تا متوجه شوید چگونه نفس می‌کشید. روی صندلی بنشینید یک دست خود را روی قلب و دست دیگر را روی شکم‌تان قرار دهید. عادی تنفس کنید. کدام یک از دست‌هایتان حرکت می‌کند یا کدام یک بیشتر از دیگری حرکت می‌کند. دستی که روی شکم‌تان است یا دستی که روی سینه؟ اگر مضطرب شوید یا تحت استرس هستید احتمالا از سینه‌­تان تنفس می‌کنید نفس کشیدن با این روش تنفس شما را سطحی و سبک می‌کند و میزان اکسیژن زندگی بخشی که دریافت می‌کنید را محدود می‌کند.

یادگیری تنفس شکمی به طور مشخصی استرس زندگی‌تان را کم می‌کند زیرا طبیعتا آرام‌تر و راحت‌تر خواهید بود برای تمرین روی صندلی بنشینید و دوباره دست روی قلب و دیگری روی شکم‌تان قرار دهید. به دستی که روی شکم‌تان است به دقت توجه کنید هدف شما این است که با هر تنفس دستی که روی شکم است بالا و پایین برود. در این تمرین مفید است که به نفس‌های عمیق نباشید زیرا گاهی اوقات باعث می‌شود نفس افراد سریعا بریده بریده شود. به جای آن با خودتان این کلمات را تکرار کنید آرام و کوتاه، آرام و کوتاه. بگذارید هوا آهسته وارد بینی و پایین‌تر وارد شکم‌تان شود. همان‌طورکه هوا عمیقا داخل شکم‌تان می‌شود انبساط شکم را حس کنید. آرام و کوتاه این تمرین را در جای ساکت و دور از عواملی که باعث حواس‌ پرتی می‌شود انجام دهید. از یک دقیقه شروع کنید و حداقل یک هفته آن را انجام دهید.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: درآمدی بر روش ذهن آگاهی
مقدمه
تاریخچه
تعاریف ذهن آگاهی
مشاهده ذهن‌تان بدون قضاوت
ذهن‌تان را مشاهده کنید
شیرهای خیالی
تمرین ذهن آگاهی
شمردن صداها
بر فعالیت تمرکز کنید و جذب آن شوید
دوش بگیرید
در بدن‌تان باشید
چطور تنفس کنید
پذیرش بنیادی
همین است که هست
دعای آرامش
جنگ، گریز یا شناوری
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
تعریف ذهن آگاهی
مفهوم پرداز رویکرد ذهن آگاهی
مواجهه
تغییر شناختی
اداره خود
پذیرش
پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
اعتیاد
ﺗﺤﻠﯿﻞ روان‌شناختی
ژﻧﺘﯿﮏ
اﺧﺘﻼل‌ﻫﺎی رواﻧﯽ
ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد
تأﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻓﺮد
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه‌آﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و ﻣﺤﯿﻄﯽ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﺳﺘﺮاﺗژیﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد
مرور جلسات
جلسه اول هدایت خودکار و عود
جلسه دوم آگاهی از عوامل برانگیزاننده و ولع مصرف
قدم زدن در خیابان
تمرین موج سواری بر وسوسه
مراقبه کوهستان
جلسه سوم ذهن آگاهی در زندگی روزمره
مراقبه تنفس و مرور
جلسه چهارم ذهن آگاهی در موقعیت‌های پرخطر
آگاهی از دیدن
مراقبه نشستن، صدا تنفس، احساس فکر
خطرات فردی و عمومی عود
فضای تنفس در موقعیت‌های چالش زا
مراقبه راه رفتن
جلسه پنجم پذیرش و عمل ماهرانه
جلسه ششم مشاهده افکار به عنوان افکار
چرخه عود
جلسه هفتم تعادل سبک زندگی و مراقبه نشستن مهربانی عاشقانه
جلسه هشتم حمایت اجتماعی و ادامه تمرین
نگاهی به آسیب شناسی اعتیاد
آسیب‌شناسی روش درمانی ذهن آگاهی
اصطلاحات
منابع
فصل دوم: درآمدی بر روش درمان علامتی
مقدمه
تاریخچه ماده‌ی مخدر
اعتیاد
محرک ها
معیارهای اختلال مصرف مواد محرک
معیارهای 5 DSM برای مسمومیت با مواد محرک
متامفتامین
عوامل مهم در تاثیر‌گذاری شیشه
ترکیب شیمیایی و چگونگی ساختن شیشه
راه‌های مصرف شیشه و اثرات آن
نوروبیولوژی متامفتامین
تاثیرات متامفتامین بر سیستم انتقال دهنده‌های عصبی
دوپامین
سروتونین
سیستم دوپامینرژیک و ادراک
اوپیوئیدها یا مواد شبه افیونی
ملاک‌های DSM-5 برای اختلال مصرف مواد شبه افیونی
ملاک‌های DSM-5 برای مسمومیت با مواد شبه افیونی
ملاک‌های DSM-5 برای ترک مواد شبه افیونی
مورفین
هروئین
تریاک
پروتکل
نخستین گام در سم‌زدایی اوپیوئیدها
کلونیدین
متادون
نالترکسون
بنزودیازپین‌ها
بوپره نورفین
درمان‌های روانی - اجتماعی برای روان پریشی حاصل از مصرف متامفتامین
بررسی از نظرسایکوز
بررسی از نظر پرخاشگری
بررسی از نظر افسردگی شدید و افکار خود کشی
ساختار و محتوای جلسات
جلسات اصلی
جلسه اول: چرا مواد را ترک می‌کنم (ترازوی تغییر)
جلسه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم: شروع کننده‌ها
جلسه ششم: مشکلات عمده در بهبودی: (۱) بی‌اعتمادی خانواده‌ها
جلسه هفتم: مشکلات عمده در بهبودی: (۲) کاهش انرژی و توان
جلسه هشتم: مشکلات عمده در بهبودی: (۳) مصرف نا‌بجای دارو و مواد دیگر به عنوان جایگزین
جلسه‌های نهم، دهم و یازدهم: وسوسه
جلسه دوازدهم: افکار، احساسات و رفتارهای پیش ساز مصرف
جلسه سیزدهم: احساس بی‌حوصلگی و افسردگی
جلسه‌های چهاردهم و پانزدهم: جلوگیری از عود - فعالیت‌های جلوگیرنده از و مستعد کننده عود
جلسه شانزدهم: کار و بهبودی
جلسه هفدهم: شرم و گناه
جلسه هجدهم: مشغول ماندن
جلسه نوزدهم: انگیزه برای بهبودی
جلسه بیستم: راستگویی
جلسه بیست و یکم: پاکی کامل
جلسه بیست و دوم: روابط جنسی اعتیادگونه
جلسه بیست و سوم: پیش بینی عود و جلوگیری از آن
جلسه بیست و چهارم: زرنگ باشید نه قوی
مروری بر مصاحبه انگیزشی
نگاهی کوتاه به درمان شناختی - رفتاری
آسیب‌شناسی درمان علامتی
اصطلاحات
نتیجه‌گیری
منابع فارسی
منابع انگلیسی
فصل سوم: درآمدی بر روش انجمن الکلیهای گمنام (A. A)
پیشگفتار
مقدمه
تعریف سازمان بهداشت جهانی از مواد مخدر
وابستگی
وابستگی جسمی
وابستگی روانی
طبقه‌بندی مواد و عوارض ناشی از آن‌ها
مواد افیونی
الکل
داروهای مسکن  - خواب آورها
آمفتامین‌ها
مواداستنشاقی
ال. اس. دی
کوکائین
تاریخچه الکل
الکل
اختلالات مصرف الکل
دلیریوم ترمنز
سندروم کورساکوف
سندروم جنین الکلیزه
گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO از الکل
وضعیت ایران از نظر اعتیاد به الکل
همبودی الکل با اختلالات روانی
آثار بلند مدت مصرف الکل
آثار ثانویه الکل
تاثیر مصرف الکل بر بدن
خطر ابتلا به انواع سرطان
تاثیر الکل بر مغز
تاثیر الکل بر سیستم گوارش
تاثیر الکل بر قلب و عروق
تاثیر الکل بر قدرت باروری
عوارض مشروبات الکلی، تریاک و هروئین کدام بدتر؟
درمان اختلالات سوء‌مصرف الکل
استفاده از داروها در درمان سوء مصرف کنندگان الکل
دارو‌های اختصاصی
داروهای عمومی
عوارض جانبی ترک حاد
روش‌های درمان روان‌شناختی
مداخله محیطی
تغذیه در کمک به درمان الکل
مواد مضر
مواد مفید
آثار سوء الکل از دیدگاه قرآن کریم
عوارض منفی بر اجتماع
عوارض منفی بر اخلاق و معنویت
احادیث در رابطه شراب‌خواری
حد شرعی درباره شراب‌خوار
تاریخچه AA
داستان بیل ویلسون
تاریخچه AA در ایران
برنامه 12 قدم چیست؟
برنامه‌های 12 قدمی
وعده‌های بهبودی
ابتدا بیماری خود را می‌پذیریم
یک آزادی جدید را تجربه خواهیم کرد
بهبودی از اعتیاد را تجربه می‌کنیم
زندگی‌مان هدفمند می‌شود
خودمان و دیگران را می‌بخشیم
برای دیگران مفید خواهیم بود
با خدایمان رابطه آگاهانه برقرار می‌کنیم
سنت‌های دوازده گانه چیست
دوازده سنت انجمن الکلی‌های گمنام
معایب و مزایای و تحلیل روش AA
نتیجه‌گیری
تحقیقات انجام شده در ایران و جهان بر AA
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
پیشنهادات
انواع انجمن‌ها گمنام در ایران و جهان
فهرست کلیه انجمن‌ها
معرفی برخی مراکز درمانی الکل
اصطلاحات در AA
دعا و مراقبه ها
منابع و مأخذ
فصل چهارم: درآمدی بر مراکز سر پناه معتادان (شلتر)
مقدمه
پیشینه‌ی پیشگیری و مراکز سرپناه (شلتر)
اصول پیشگیری از اعتیاد
زمینه‌های ایجاد بی‌خانمانی
کارتن‌خواب‌ها
تعاریف کارتن‌خوابی
رویکردهای نظری در تحلیل پدیده بی‌خانمانی
رویکرد کارکردگرایی
نظریه بوم‌ شناختی
نظریه بی‌خانمانی بین نسلی
نظریه آسیب روانی
رویکرد طرد اجتماعی
رویکرد چند علتی روانی - اجتماعی
علل پیدایش کارتن‌خوابی
تحقیقات داخلی و خارجی
رویکردهای مختلف سیاست‌گذاری برای مسئله بی‌خانمانی
پدیده کارتن‌ خوابی در ایران
رویکردهای مقابله با بی‌خانمانی
رویکرد مکان‌خدمات
رویکرد توانمندسازی
اصطلاحات
منابع
فصل پنجم: درآمدی بر روش فارماکولوژی در اعتیاد (دارودرمانی)
مقدمه
تاریخچه دارو درمانی
تعریف فارماکولوژی
تاریخچه فارماکولوژی
تاریخچه مواد مخدر
درمان‌های دارویی در درمان اعتیاد می‌تواند به دو دسته تقسیم شود
تاریخچه متادون
لوفکسیدین
بوپرنورفین
لوفکسیدین
کلونیدین
نالتروکسون و نالوکسون
اوپیوم مخلوط افیون
درمان ترکیبی (داروهای آنتاگونیست و درمان شناختی رفتاری)
داروهای غیر مستقیم در درمان اختلالات ناشی از اعتیاد
شخصیت ضد اجتماعی (تشخیص افتراقی)
اصطلاحات
انتقادات و پیشنهادات
منابع و ماخذ
فصل ششم: درآمدی بر روش دادگاه درمان‌مدار
مقدمه
تاریخچه‌ی روش درمانی دادگاه درمان‌مدار
انواع سیاست‌های جنایی برخورد با اعتیاد
سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر مواد مخدر
روان‌شناسی قضایی
روان‌شناسی قانونی
روان‌شناسی جنایی وحقوق کیفری
تعریف روان‌شناسی جنایی
اهداف روان‌شناسی جنایی
فرایند شکل گیرى روان‌شناسى جنایى
جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر
مروری بر تحقیقات سوابق تقنینی در ایران
اعتیاد به مواد مخدر و نقض قواعد اخلاقی
تعریف دادگاه‌های درمان‌مدار
عوامل زمینه‌ساز برای ایجاد
مبنای نظری دادگاه‌های درمان‌مدار (نظریۀ دادرسی درمان‌مدار)
دادرسی درمان‌مدار
اهداف تشکیل دادگاه‌های درمان‌مدار مواد مخدر
ارکان دادگاه‌های درمان‌مدار مواد مخدر
ساختار و الگوهای رسیدگی دادگاه درمان مواد مخدر
دستاوردهای دادگاه‌های درمان‌مدار مواد مخدر
معایب و محاسن رویکرد دادگاه مدار در اعتیاد
پیشنهادات
نتیجه‌گیری
اصطلاحات
منابع و مآخذ

 ۵۰۴ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-289-837-1 

چاپ ۱۳۹۶: ۴۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۴۴۰۰ ت - 4.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم

برای دانلود کتاب الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  الفبای ترک (شیوه‌های ترک) - جلد چهارم