دانلود کتاب بدایه المبتدی - جلد اول


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بدایه المبتدی - جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بدایه المبتدی - جلد اول

کتاب بدایه المبتدی، به تألیف یونس استروشنی و قمرالدین افضلی تاجیک آبادی، به آموزش زبان عربی می‌پردازد. قرآن کریم، احادیث نبوی و علوم مقدماتی، همگی به زبان عربی هستند. بنابراین هر که طالب رسیدن به این سرچشمه‌های پربرکت است، باید زبان عربی را بیاموزد.

بدایه المبتدی، آموزش زبان عربی را برای طالبان علوم اسلامی امر ضروری می‌داند، زیرا زبان دین مبین اسلام است. امروزه پیشرفت و ترّقی جامعه تنها زیر پرچم اسلام و با پیاده کردن قوانین و دستورات قرآن کریم بوده و شناخت صحیح اسلام جز با فراگیری زبان عربی میسَّر نخواهد بود.

حذف اسلام از میدان زندگی، عواقب بدی به‌همراه داشت. پنداشتیم سبب عقب ماندگی ما دین است و گمان کردیم که اگر دین را از صفحه حیات خود برداریم همان گونه که غرب پشت به دین و خرافات نموده و در نتیجه به پیشرفت و ترّقیات دست یافته است ما نیز پیش روی و ترّقی خواهیم کرد. ولی نتیجه آن شد که در طو ل بیش از هفتاد سال، نه یک بوعلی، نه یک فردوسی، نه یک حافظ، نه یک خوارزمی و نه یک بیرونی از ما برون نکرد. این نکته را نباید فراموش کرد که این بزرگواران علاوه بر این که از متبحّرین در علوم و فنون عصر خود به شمار می‌رفتند، هم چنین از طلیعه داران علوم مختلفِ اسلامی، از جمله ادبیات عرب محسوب می‌شدند. بیشتر کتاب‌های بوعلی راجع به علوم اسلامی بوده و به زبان عربی فصیح تدوین گردیده است. ما که امروز به سعدی و حافظ و مولوی و ... می‌بالیم و آنها را از افتخارات ملت خود می‌شماریم، نباید فراموش کنیم که این‌ها قبل از هر چیز، در علوم و فنون مختلف اسلامی پیش دستی داشتند. این تعالیم حق اسلام بود که به آنها شهرت و مقام والا عطا کرد. به همین دلیل آموزش و تعلیم زبان عربی در گذشته بسیار مورد توجه مردِم ما بوده و کتاب‌های مختلفی راجع به آن نوشته شده است.

 ۲۸۱ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-195-228-2 

چاپ ۱۳۸۹: ۴۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدّمه چاپ اول
آشنایی با علوم اسلامی
در آداب متعلّمین « مُنْیَةُ المُریدِ »: بخش اول
در فضیلت علم و عالمان  
در آداب و وظایف شاگرد  
در آداب و وظایف شاگرد در درس  
در آداب و آیین زندگانی شاگرد با استاد  
بدان (صرف مقدّماتی)  
بخش دوم: صرف آسان
درس اول: علم صرف  
درس دوّم: جامد و مشتق
درس سوّم: بناء کلمات  
درس چهارم: صحیح، مُعَت ّ ل، مهموز، مُضاعَف، سالِم، صحیح  
درس پنجم
درس ششم  
درس هفتم  
درس هشتم: مضارع معلوم
درس نهم: باب های ثلاثی مجرد
درس دهم: أمر معلوم  
درس یازدهم: ماضی مجهول  
درس دوازدهم  
درس سیزدهم  
درس چهاردهم: مهموز  
درس پانزدهم: قاعده های اعلال  
درس شانزدهم: صرف افعال مُعت ّ ل
درس هفدهم: ناقص  
درس هجدهم: مضارع منصوب  
درس نوزدهم: ثلاثی مزید  
درس بیستم  
درس بیست و یکم  
درس بیست و دوم: رباعی  
درس بیست و سوم: اسم  
درس بیست و چهارم
درس بیست و پنجم: جامد و مشتق  
درس بیست و ششم  
درس بیست و هفتم: مذکر و مؤنث  
درس بیست وهشتم  
درس بیست و نهم: معرفه و نکره  
بخش سوم: متون عربی
الدّرس الأوَّ ُ ل  
الدَّرسُ الّثانی  
الدَّرسُ الّثالِ ُ ث  
الدرس الرّابعُ  
الدّرسُ الخامِسُ  
الدّرسُ السّادِسُ  
الدرس السّاِبعُ  
الدرسُ الّثامِنُ  
الدّرسُ الّتاسِعُ  
الدّرسُ العاشِرُ
الدَّرسُ اْلحادی عَ َ شرَ
الدّرسُ الّثانی عَ َ شرَ
الدّرسُ الثالِ ُ ث عَ َ شرَ
الدرسُ الرّابعُ عَ َ شرَ
الدرسُ اْلخامِسُ عَ َ شرَ  
الدَّرسُ السّادِسُ عَ َ شرَ  
الدَّرسُ السّاِبعُ عَ َ شرَ  
الدَّرسُ الّثامِنُ عَ َ شرَ  
الدّرسُ الّتاسعُ عَ َ شرَ  
الدرسُ العِ ْ شرونَ  
الدَّرْسُ الحادِی والعِ ْ شرونَ  
الدَّرْسُ الّثانی والعِ ْ شرونَ  
الدرسُ الّثالِ ُ ث والعِ ْ شرونَ
الدَّرْسُ الرّابعُ وَالعِ ْ شرونَ  
الدّرسُ اْلخامِسُ والعِ ْ شرونَ
الدَّرسُ السّادِسُ والعِ ْ شرونَ  
الدَّرسُ السّابعُ والعِشرُونَ
الدَّرْسُ الّثامِنُ والعِ ْ شرونَ
الدَّرسُ الّتاسَعُ وَالعِ ْ شرونَ
الدَّرسُ الّثلاثونَ  
الدَّرسُ اْلحادِی والّثلاثونَ
الدّرسُ الّثانی وَالّثلاثونَ  
الدَّرسُ الّثال ُ ث وَالثَّلاُثونَ  
الدّرسُ الرّاِبعُ والثَّلاثونَ  
الدَّرسُ الخامِسُ والثَّلاثونَ
الدَّرسُ السّادِسُ والثَّلاثونَ
الدَّرْسُ السّاِبعُ وَالثَّلاُثونَ
الدَّرْسُ الّثامِنُ والثَّلاثونَ  
الدَّرْسُ الّتاسِعُ والثَّلاثونَ  
الدَّرسُ الأَرْبَعُونَ  
الدَّرسُ اْلحادی والأَرْبَعونَ
الدّرسُ الّثانی وا َ لارْبَعونَ  
الدّرسُ الّثالثِ وا َ لارْبَعونَ
الدّرْسُ الرّابعُ والأرْبَعونَ  
الدَّرْسُ الخامِسُ والأَرْبَعونَ
الدّرسُ السّادِسُ وا َ لارْبَعونَ  
الدَّرْسٌ السّابَعُ وا َ لارْبَعونَ اِنَّ لِْلعَالمِ َ خالِقًا ۱
الدّرسُ الّثامِنُ وا َ لارْبَعونَ اِنَّ للعاَلمِ خالِقًا ۲
الدَّرْسُ الّتاسِع وا َ لارْبَعونَ هَ ْ ل َنحْنُ مُسْلِمُونَ؟ ۱
الدَّرْسُ ال َ خمْسونَ هَ ْ ل َنحْنُ مُسْلِمُونَ؟  ۲
نمونه های تجزیه و تحلیل صرفی
نمونه های تجزیه و ترکیب نحوی

راهنمای دانلود کتاب بدایه المبتدی - جلد اول

برای دانلود کتاب بدایه المبتدی - جلد اول و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بدایه المبتدی - جلد اول

نظرات کتاب بدایه المبتدی - جلد اول

Sayeh Hasnavi
۱۳۹۸/۴/۱۲
کتاب جالبیه من تو صرف و نحو خیلی گیج بودم شیوه‌ای که توضیح داده شده برای من جالب و سهل الفهم بود. قیمتشم خیلی مناسبه ممنون از کتابراه
مشاهد همه نظرات (۱)