معرفی و دانلود کتاب تذکره الاولیاء

عکس جلد کتاب تذکره الاولیاء
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب تذکره الاولیاء و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تذکره الاولیاء و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تذکره الاولیاء

کتاب تذکره الاولیاء: فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنی نیشابوری

تذکرة الاولیا کتابی است به نثر ساده و در قسمت‌هایی مسجع از عطار نیشابوری است. عطار شرح 72 تن از اولیا، عارفان و مشایخ تصوف را با ذکر مکارم اخلاق، مواعظ و سخنان حکمت آمیزشان در این کتاب به تحریر آورده است.

از متن کتاب:

آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیاء، آن جگرگوشه انبیاء، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق: جعفرالصادق رضی الله عنه.

گفته بودیم که اگر ذکر انبیاء و صحابه و اهل بیت کنیم کتابی جداگانه باید ساخت این کتاب شرح اولیاست که پس از ایشان بوده اند اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است. و چون از اهل بیت بود و سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت از وی بیشتر آمده است کلمه ای چند از آن او بیاوریم که ایشان همه یکی اند.

چون ذکر او کرده شود از آن همه بود. نه بینی که قومی که مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند. یعنی یکی دوازده است و دوازده یکی.

اگر تنها صفت او گویم، به زبان و عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بود، و قدوه جمله مشایخ بود، و اعتماد همه بر وی بود، و مقتدای مطلق بود. هم الهیآن را شیخ بود، و هم محمدیان را امام، و هم اهل ذوق را پیشرو، و هم اهل عشق را پیشوا. هم عباد را مقدم، هم زهاد را مکرم. هم صاحب تصنیف حقایق، هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی نظیر بود، و از باقر رضی الله عنه بسیار سخن نقل کرده است و عجب دارم از آن قوم که ایشان خیال بندند که اهل سنت و جماعت را با اهل بیت چیزی در راه است که اهل سنت و جماعت اهل بیت را باید گفت به حقیقت.

فهرست مطالب کتاب

ذکر ابن محمد  امام صادق(ع)
ذکراویس القرنی رضی الله عنه
ذکر حسن بصری رحمة الله علیه
ذکر مالک دینار رحمة الله علیه
ذکر محمدبن واسع رحمة الله علیه
ذکر حبیب عجمی رحمة الله علیه
ذکر ابوحازم مکی رحمة الله علیه
ذکر عتبة بن الغلام رحمة الله علیه
ذکر رابعه عدویه رحمة الله علیها
ذکر فضیل عیاض رحمة الله علیه
ذکر ابراهیم بن ادهم رحمة الله علیه
ذکر بشر حافی رحمة الله علیه
ذکر ذالنون مصری رحمة الله علیه
ذکر بایزید بسطامی رحمة الله علیه
ذکر عبدالله مبارک رحمة الله علیه
ذکر سفیان ثوری قدس الله روحه
ذکر شقیق بلخی رحمةالله علیه
ذکر امام ابوحنیفه رضی الله عنه
ذکر امام شافعی رضی الله عنه
ذکر امام احمد حنبل قدس الله روحه
ذکر داود طائی قدس الله روحه
ذکر حارث محاسبی قدس الله روحه
ذکر ابوسلیمان دارائی قدس الله روحه
ذکر محمد بن سماک قدس الله روحه
ذکر محمد اسلم الطوسی قدس الله روحه
ذکر احمد حرب قدس الله روحه
ذکر حاتم اصم قدس الله روحه
ذکر سهل بن التستری قدس الله روحه العزیز
ذکر معروف کرخی رحمةالله علیه
ذکر سری سقطی قدس الله روحه
ذکر فتح موصلی قدس الله روحه العزیز
ذکر احمد حواری قدس الله روحه
ذکر احمد خضرویه قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوتراب نخشبی قدس الله روحه
ذکر یحیی معاذ رازی قدس الله روحه العزیز
ذکر شاه شجاع کرمانی قدس الله روحه
ذکر یوسف بن الحسین قدس الله روح العزیز
ذکر ابوحفص حداد قدس الله روحه العزیز
ذکر حمدون قصار قدس الله روحه العزیز
ذکر منصور عمار قدس الله روحه العزیز
ذکر جواب الانطاکی قدس اللّه روحه العزیز
ذکر عبدالله خبیق قدس الله روحه العزیز
ذکر جنید بغدادی قدس اللّه روحه العزیز
ذکر عمرو بن عثمان مکی قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوسعید خراز قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوالحسین نوری قدس الله روحه العزیز
ذکر بوعثمان حیری قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوعبدالله بن الجلاقدس الله روحه العزیز
ذکر ابومحمد رویم قدس الله روحه العزیز
ذکر ابن عطا قدس الله روحه العزیز
ذکر ابراهیم رقی قدس الله روحه العزیز
ذکر یوسف اسباط قدس الله روحه العزیز
ذکر ابویعقوب النهر جوری قدس الله روحه العزیز
ذکر سمنون محب قدس الله روحه العزیز
ذکر ابومحمد مرتعش قدس الله روحه العزیز
ذکر محمد فضل قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوالحسن بوشنجی قدس الله روحه العزیز
ذکر محمدبن علی الترمدی قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوالخیر اقطع قدس الله روحه العزیز
ذکر عبدالله تروغبدی قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوبکر وراق قدس الله روحه العزیز
ذکر عبدالله منازل قدس الله روحه العزیز
ذکر شیخ علی سهل اصفهانی قدس الله روحه العزیز
ذکر خیر نساج قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوحمزه خراسانی قدس الله روحه العزیز
ذکر احمد مسروق قدس الله روحه العزیز
ذکر عبدالله مغربی قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوعلی جوزجانی قدس الله روحه العزیز
ذکر ابوبکر کتانی قدس الله روحه العزیز
ذکر شیخ ابوعبدالله محمدبن الخفیف قدس الله روحه العزیز
ذکر ابومحمد جریری قدس الله روح العزیز
ذکر حسین منصور حلاج قدس الله روحه العزیز
ذکر متأخران از مشایخ کبار رحمته الله علیهم اجمعین
ذکر ابراهیم خواص رحمةالله علیه
ذکر شیخ ممشاد دینوری رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوبکر شبلی رحمةالله علیه
ذکر ابونصر سراج رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوالعباس قصاب رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوعلی دقاق رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی
ذکر شیخ ابراهیم شبانی
ذکر ابوبکر صیدلانی رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوحمزۀ بغدادی رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوعمر و نجید رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوالحسن الصایغ رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوبکر واسطی رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوعلی ثقفی رحمةالله علیه
ذکر شیخ جعفر خلدی رحمةالله علیه
ذکر شیخ علی رودباری رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابو اسحق شهریار کازرونی
ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه
ذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله علیه
ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة الله
ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه
ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر
ذکر شیخ ابوالفضل حسن
ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تذکره الاولیاء
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۶۵۵
زبانفارسی
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0€
افزودن به کتابخانه
موضوع کتابکتاب‌های زندگی نامه

نظرات کتاب تذکره الاولیاء

Hemmat .N
۱۳۹۷/۱۰/۲۰
سپاس بیکران
تذکرۀالاولیا‌ی شیخ عطار از منابع مهم و اصیل عرفانی است که عطار در آن به شرح و بسط تقریبا ۱۰۰ نفر از مشایخ و اقطاب صوفیه از قرن اول هجری تا عصر خود پرداخته است.
از نکات بسیار مهم و اساسی در اندیشه شیخ عطار ابتناء کتاب خود به امامین صادقین رحمۀ الله علیهما بعنوان
سلسله جنبان طریقت است
عرفان اسلامی که شیخ جلد اول کتاب خود را با حضرت باقرالعلوم و مجلد دوم را با صادق آل محمّد صلواۀ الله علیهما آغاز نموده است.
شیخ عطّار در این کتاب حکایات بسیار جالبی از زندگی عرفا و مشایخ صوفیه آورده است که گاهأ باور نکردنی است، اگرچه این قضایا در زندگی عرفا بسیار طبیعی است!!
همت نوری
parsa sabz
۱۳۹۹/۲/۱۲
سلام عزیزانم این کتاب را چندین بار مطالعه کرده‌ام اینها عابدان وصوفیانی هستند عقایدشان با آیات قرآنی منافات دارد لطفا کتاب معارف حقیقی در صحیفه سجادیه را مطالعه کنید نوشته رسول طیب نیا حتما مطالعه کنید اکثر این بندگان در بند شرک ماندند و با ریاضت توانستند خرق عادت کنند دلیل بر دیانت نیست و اصل انفکاک خالق و مخلوق و عدم تشابه خالق به مخلوق را رعایت نکردند ممنون. 🤔🤔🤔
سید محمد طاهری
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
این کتاب خواندنیه قسمت رابعه بایزید جنید خضرویه ادهم دینار خرقانی ابوسعید و ابوالعباس قصاب و 2 امام اول و آخر رو بخوانید ذوالنون مصری و جنید هم همینطور اینها نوک هرم تزکره‌ها هستند بقیه به اینها ربط دارند البته اویس و سهل بن عبداللهبا احترام به اولین و آخرین آقا این دو امام حرف اول و آخرو انجام دادن
Shakiba Asghary Asghary
۱۳۹۹/۴/۱۲
از تیم خوبتون ممنونم که کتابی به این مهمی رو به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار دادید. نسخه پی دی اف کتاب عالی و بی نقص بود. خود کتاب هم خارج از آموزه‌های دینی منبع بسیار غنی برای آموزه‌های اخلاقی و فلسفه شرقی است.
جواد جوادی
۱۳۹۵/۱/۲۸
ممنون از زحماتتون همه کتب را به همین شکل بگذارید تا با صفحه موبایل برابری کند آنهایی که با دست کوچک و بزرگ میشود کوچک که هست خوانا نیست و ریزه بزرگش کنیم از صفحه بیرون میره باعث زحمت است باز هم تشکر
مشاهده همه نظرات ۱۰۹

راهنمای دانلود کتاب تذکره الاولیاء

برای دانلود این کتاب و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.